VYNALÉZT

VY ROZHODUJETE, JAK TO BUDE FUNGOVAT!

PROPOJTE VSTUPY A VÝSTUPY
A OBJEVTE NOVÝ ZPŮSOB HRANÍ!

Zmáčkněte tlačítko, zatřepejte ovladačem...

Rozsviťte obrazovku, přehrajte zvuk a další!

Vstupní uzel

Meziuzel

Výstupní uzel

NAPŘÍKLAD...

IR Světelná pistole

Vstupní uzel

Výstupní uzel

Pokud je vidět IR značka

Joy-Con zavibruje

Gumičková kytara

Vstupní uzel

Výstupní uzel

Pokud se dotknete obrazovky

Přehrajte zvuk kytary

Po 10 zatřeseních se ozve zvuk výbuchu!

Vstupní uzel

Meziuzel

Výstupní uzel

Pokud zatřesete Joy-Con ovladačem

Čítač

Přehrajte zvuk

MOŽNOSTI JSOU NEKONEČNÉ - OBJEVTE NOVÉ ZPŮSOBY HRANÍ S VAŠIMI VLASTNÍMI VÝTVORY!

Vraťte se brzy pro další informace.