Harvest Moon DS: Island of Happiness

Život na ostrově radosti má své nenapodobitelné kouzlo! Propadněte mu a staňte se úspěšným farmářem!

V titulu „Harvest Moon: Island of Happiness“ dostáváte jedinečnou příležitost vybudovat a zušlechťovat svůj vlastní kousek hospodářství. Novinkou je jednak pokročilá úroveň technického zpracování (grafika je kompletně trojrozměrná!) a jednak postupné osidlování ostrova. Na úplném počátku hry máte jen pár sousedů, což se ovšem rychle změní. Změny postihly i hospodaření – při výsadbě a zalévání zemědělských plodin je třeba brát v úvahu vedle dalších faktorů i aktuálně panující počasí. Všechny činnosti spjaté s farmařením mají formu zábavných miniher, které se ovládají pomocí stylusu a dotykové obrazovky. Kromě hospodářské lopoty hra nabízí i vítaná povyražení jako například rybaření, účast na mysliveckých honech nebo velkolepé výpravy za hledáním záhadných pokladů. Romanticky orientovaná část hráčské obce jistě uvítá možnost volby pohlaví hlavního hrdiny (hrdinky), možnost vstoupit do manželského svazku s kýmkoliv z desítky možných partnerů a zapojení se do mnoha významných společenských akcí! Díky internetové službě Nintendo Wi-Fi Connection se navíc můžete družit s virtuálními farmáři z celého světa!