Smluvní podmínky

 1. Soutěž je určena pro obyvatele Německa, Rakouska, Švýcarska, Francie, Spojeného Království, Španělska, Portugalska, Itálie, Belgie, Lucemburska, Nizozemí, Ruska (států dále označovaných jako „Účastnické země“), Řecka, Jihoafrické republiky (států dále označovaných jako „Distributorské země“), Švédska, Dánska, Norska a Finska (států, které společně tvoří jednu „Distributorskou zem“), České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska (států, které společně tvoří jednu „Distributorskou zem“) s výjimkou zaměstnanců a bezprostředních rodin pořadatelů, prostředníků, nebo kohokoliv profesionálně spjatého s pořádáním soutěže.
 2. Pořadatelem místních soutěží (viz Sekce 7) v Účastnických zemích a pořadatelem evropské soutěže (viz Sekce 8) je Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt nad Mohanem, Německo (dále jen „Nintendo“). Pořadatelem místní soutěže distributorských zemí je v každé Distributorské zemi příslušný místní distributor společnosti Nintendo, jejichž seznam lze nalést na stránkách support.nintendo.com po zvolení příslušného státu.
 3. Účast v soutěži je bezplatná. Možnost účasti a šance na výhru nejsou nijak podmíněné koupí jakéhokoliv produktu společnosti Nintendo. Účastníci musí mít přístup ke konzoli Nintendo Switch a sadě Nintendo Labo. Soutěžící si musí zaregistrovat účet Nintendo (jehož založení vyžaduje souhlas se smluvními podmínkami účtu Nintendo). Účast v této soutěži vyžaduje přístup k internetu. Účast s dětským účtem není možná. Za soutěžící mladší 15 let (minimálně ovšem ve věku alespoň tří let) se může nepřímo zúčastnit rodič nebo právní zástupce s účtem Nintendo. Účastnit se mohou jednotlivci nebo skupiny, přičemž skupiny se budou počítat jako jediný soutěžící/účastník a v případě výhry jako jeden vítěz. Aby se soutěže mohla zúčastnit skupina osob, musí alespoň jeden její člen vlastnit účet Nintendo.
 4. Účastí v soutěži soutěžící nebo v případě skupiny soutěžících všichni členové skupiny vyjadřují souhlas s těmito smluvními podmínkami. Pokud je soutěžícímu méně než 16 let, potvrzuje, že má od rodičů/právního zástupce svolení se soutěže účastnit v souladu s našimi smluvními podmínkami. Pokud se soutěžící registrují ve skupině, prohlašují, že mají od každého člena skupiny svolení souhlasit jejich jménem se smluvními podmínkami. Pokud je členům skupiny méně než 16 let a dospělá osoba, která skupinu do soutěže registruje, není rodičem/právním zástupcem uvedeného dítěte či dětí, dospělá osoba prohlašuje, že má od rodiče/právního zástupce těch členů skupiny, kterým je méně než 16 let, svolení jejich jménem souhlasit se smluvními podmínkami.
 5. Soutěž začíná 19. července 2018 v [čas]. Registrace soutěžních příspěvků se uzavírá 7. září 2018 ve 23:59. V případě, že účast není možná nebo není možná v tomto časovém úseku v důsledku technických problémů nebo z jiného důvodu, se pořadatel zříká zodpovědnosti.
 6. Účast v Účastnických zemích probíhá následovně:

Aby se soutěže zúčastnili, musí soutěžící nahrát a odeslat na webových stránkách [link] vlastnoručně pořízené fotografie nebo videonahrávky vlastnoručně vyrobeného Toy-Con ovladače nebo sdílet odkaz na onu fotografii či video, které soutěžící předem nahrál na sociální síť (např. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube).

 1. Účast v Distributorských zemích probíhá následovně:

Pokyny k účasti v soutěži a zaslání soutěžních příspěvků v Distributorských zemích jsou uvedeny v oznámení o konání soutěže na oficiálních webových stránkách oficiálního místního distributora společnosti Nintendo v dané zemi.

 1. Pro Účastnické i Distributorské země platí následující:

Soutěžící se mohou soutěže účastnit v těchto třech kategoriích:

 1. „Výtvory“: Soutěžní fotografie nebo videozáznam musí vyobrazovat originální Toy-Con ovladač, který soutěžící vytvořil.
 2. „Úpravy“: Soutěžní fotografie nebo videozáznam musí vyobrazovat Toy-Con ovladač, který soutěžící sám upravil podle vlastního designu.

iii. „Děti“: Do této kategorie se mohou přihlásit pouze soutěžící ve věku do 12 let. Soutěžící musí soutěžit s fotografií nebo videozáznamem Toy-Con ovladače, který sami vytvořili, nebo Toy-Con ovladače, který sami upravili podle vlastního designu.

Soutěžící mohou do každé kategorie přihlásit vícero příspěvků. Účast ve více kategoriích je povolena.

 1. V každé Účastnické a každé Distributorské zemi místní nezávislá porota jmenovaná příslušným pořadatelem vybere ze všech soutěžních příspěvků ve své Účastnické nebo Distributorské zemi 2-5 finalistů s nejlepšími vyrobenými nebo upravenými Toy-Con ovladači, které vyhodnotí jako nejoriginálnější a nejtvořivější, ve všech třech kategoriích. Z těchto finalistů stejná porota v každé Účastnické a Distributorské zemi vybere v každé kategorii jednoho místního vítěze (dále označovaného pojmem „místní vítěz“) s nejlepším vyrobeným nebo upraveným Toy-Con ovladačem („místní soutěž“), který vyhodnotí jako nejoriginálnější a nejtvořivější. Všichni finalisté a místní vítězové v Účastnických a Distributorských zemích budou o úspěchu informováni do 14 dnů od skončení soutěže prostřednictvím telefonního čísla jimi poskytnutého v soutěžní přihlášce, nebo prostřednictvím e-mailové adresy spojené s účtem Nintendo patřícím finalistovi/vítězi. V případě komunikace e-mailem je adresát povinen do dvou (2) dnů po obdržení zprávy poskytnout odpověď obsahující jeho celé jméno a poštovní adresu. Pokud finalista nebo místní vítěz výše uvedeným způsobem nezareaguje nebo na zprávu neodpoví v daném časovém úseku, pořadatel si vyhrazuje právo předat cenu náhradnímu vítězi. Ceny budou odeslány pouze na adresy, které se nacházejí v Účastnických nebo Distributorských zemích. Ceny budou odeslány po svém oficiálním evropském datu vydání.
 2. Ze všech místních vítězů ze všech Účastnických a Distributorských zemí nezávislá porota jmenovaná společností Nintendo vybere jednoho evropského vítěze (dále „evropský vítěz“) s nejlepším vlastnoručně vyrobeným nebo upraveným Toy-Con ovladačem („evropská soutěž“), který vyhodnotí jako nejoriginálnější a nejtvořivější. Evropští vítězové budou o výhře informováni do 14 dnů od rozhodnutí poroty prostřednictvím telefonního čísla jimi poskytnutého v soutěžní přihlášce, nebo prostřednictvím e-mailové adresy spojené s vítězovým účtem Nintendo. V případě komunikace e-mailem je adresát povinen do dvou (2) dnů po obdržení zprávy poskytnout odpověď obsahující jeho celé jméno a poštovní adresu. Pokud evropský vítěz výše uvedeným způsobem nezareaguje nebo na zprávu neodpoví v daném časovém úseku, pořadatel si vyhrazuje právo předat cenu náhradnímu vítězi. Ceny budou odeslány pouze na adresy, které se nacházejí v Účastnických nebo Distributorských zemích. Ceny budou odeslány po svém oficiálním evropském datu vydání.
 3. Ceny jsou:

Každý finalista, který se nestane místním vítězem, obdrží následující cenu: 1x speciální cena (v hodnotě cca 80€)

Každý místní vítěz obdrží následující cenu: 1x pár ovladačů Joy-Con (design Nintendo Labo) a 1x speciální cena (v hodnotě cca 80€)

Každý evropský vítěz obdrží následující cenu: 1x konzole Nintendo Switch (design Nintendo Labo) + 1x speciální cena (v hodnotě cca 80€)

Upozorňujeme, že skupina soutěžících se bude počítat pouze jako jeden vítěz.

 1. Ceny nemohou být vyměněny za peněžní obnos nebo jiné zboží. V případě nečekaných okolností si pořadatel vyhrazuje právo nahradit kteroukoliv cenu alternativou ve stejné nebo vyšší peněžní hodnotě.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, pozastavit, nebo upravit její pravidla bez předchozího oznámení v důsledku nečekaných okolností, kterým pořadatel nemohl zabránit a které by bránily plánovanému průběhu soutěže, zejména v důsledku selhání hardwaru nebo softwaru, nepovolaného zásahu třetích stran nebo mechanických, technických či právních problémů, kterým pořadatel nemohl zabránit, ani je ovlivnit. Pořadatel není zodpovědný za soutěžní příspěvky ztracené, opožděné, nebo poškozené v důsledku chyby počítače při přenosu. Příspěvky využívající metod generovaných skripty či makry nebo vygenerované prostřednictvím automatizovaných přístrojů budou neplatné.
 3. Nahráním a odesláním příspěvků soutěžící potvrzují a garantují, že vlastní nebo získali všechna práva potřebná k jejich zveřejnění, a to mimo jiné včetně všech autorských práv, ochranných známek, obchodních tajemství, patentů a jiných vlastnických práv. Zejména pokud soutěžící zveřejní soutěžní příspěvek, který vyobrazuje jiné osoby, je nutné, aby od nich předem získal souhlas v souladu s právy na užívání záznamu. Soutěžící se dále zavazují, že nebudou sdílet soutěžní příspěvky či jiný obsah, který je v rozporu s právy na zveřejnění, ochranou identity, autorskými právy, ochrannými známkami, obchodními tajemstvími, patenty, nebo jinými vlastnickými právy třetích stran. Pořadatel si vyhrazuje právo ze soutěže vyřadit jakýkoliv příspěvek, který považuje za urážlivý, hanlivý, který je v rozporu s právy třetí strany nebo není pořadatelem pro soutěž považován za přijatelný.

 

 1. Práva na užívání:
 2. Soutěžící (nebo jeho rodič či právní zástupce v případě, že je soutěžící nezletilý) pořadatele bez nároku na honorář opravňuje k používání soutěžních příspěvků za jakýmkoliv účelem, zejména pak za účelem reklamy a během propagačních akcí, mimo jiné včetně práva příspěvek reprodukovat, distribuovat, zveřejnit a zpřístupnit je široké veřejnosti v jakékoli formě prostřednictvím jakéhokoli média (vytištěné nebo v elektronické formě, na internetu, v televizi, rádiu, kině atd.) a tvořit upravené verze příspěvků (přebarvené, zmenšené, znásobené atd.).
 3. Právo příspěvky používat si pořadatel vyhrazuje na dobu neurčitou bez omezení teritoria použití. Právo může být uděleno či převedeno na třetí stranu a to zejména a bez jakýchkoli omezení na přidružené společnosti společnosti Nintendo, a pokud pořadatelem není společnost Nintendo, pak na společnost Nintendo.
 4. Pořadatel ručí za to, že soutěžící nebudou při užití soutěžních příspěvků představeni negativně, ale právo na použití příspěvku není ničím omezené. Soutěžící se vzdávají práva zkontrolovat či schválit hotový produkt, videoklip, reklamní kopii, skript videa nebo tištený materiál, který může být ve spojitosti s příspěvkem použit.
 5. Právní odpovědnost pořadatele za škody zapříčiněné ohrožením života, fyzickou újmou, nebo újmou na zdraví, které lze přisoudit vědomému či nevědomému porušení povinnosti ze strany zákonného zástupce pořadatele nebo pořadatelem pověřeného činitele, a za škody vzniklé podvodem, vědomým či nevědomým porušením povinnosti ze strany pořadatele, jeho zákonného zástupce nebo pořadatelem pověřeného činitele nebude ovlivněna. Totéž platí pro škody vzniklé příčinami zmíněnými v zákoně o odpovědnosti za vadu výrobku nebo v jakékoliv pořadatelem poskytnuté záruce.

Právní odpovědnost pořadatele se omezuje na předvídatelné škody typické pro smlouvu o škodách vzniklých nedbalým porušením základních smluvních povinností ze strany zákonného zástupce pořadatele nebo pořadatelem pověřeného činitele, které nezahrnují ohrožení na životě, fyzickou újmu nebo újmu na zdraví nebo škody vzniklé příčinami zmíněnými v zákoně o odpovědnosti za vadu výrobku. Za základní smluvní povinnosti se považují takové povinnosti, jejichž dodržení je nutné pro zdárný průběh soutěže a na jejichž dodržení se soutěžící typicky mohou spolehnout.

Pořadatel není právně odpovědný za škody vzniklé jakoukoliv příčinou, jež není zmíněna v předchozích dvou odstavcích.

 1. Křestní jména místních a evropských vítězů, první písmena jejich příjmení, jejich přezdívky a oblasti pobytu mohou být během příslušného časového úseku vyhrazeného pro komunikaci zveřejněny na oficiálních stránkách pořadatele, na jeho oficiálních účtech v sítích Facebook, Twitter nebo Instagram či na jeho oficiálních YouTube kanálech. Pořadatel může být v souladu s příslušnými zákony povinen předat informace o jménech a krajích vítězů vládním orgánům či jiným zainteresovaným stranám.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit všechny soutěžní příspěvky i identitu vítěze, mimo jiné včetně jeho věku a nároku na účast, a odmítnout soutěžícímu vydat cenu nebo ocenění odvolat v případě, že se vyskytne vážné podezření, že soutěžící porušil tyto smluvní podmínky nebo jakékoliv pokyny uvedené v podmínkách této soutěže.
 3. Tyto smluvní podmínky podléhají zákonům Německa. Vztahuje se na ně smlouva o zřízení účtu Nintendo a zásady ochrany soukromí účtů Nintendo.

 

 

Zásady ochrany soukromí pro místní soutěže v Účastnických zemích a pro evropskou soutěž

Kromě zásad ochrany soukromí účtů Nintendo platí také zásady ochrany soukromí této soutěže (dále jen “zásady ochrany soukromí”), pokud je subjekt občanem jedné z Účastnických zemí (viz Sekce 1 smluvních podmínek) a účastní se místní soutěže (viz Sekce 7 smluvních podmínek) v jedné z Účastnických zemí anebo pokud se účastní evropské soutěže (viz Sekce 8 smluvních podmínek) v rámci soutěže Nintendo Labo Creators Contest Europe organizované společností Nintendo of Europe GmbH (dále jen „Nintendo“ nebo „my“), Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt nad Mohanem, Německo (obě soutěže zvlášť i dohromady dále označovány jako „Soutěž“). Společnost Nintendo je správcem v kontextu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 – „ONOOÚ“). Společnost Nintendo respektuje vaše právo na soukromí a uvědomuje si důležitost ochrany vašich osobních údajů.

 1. Jaké informace shromažďujeme a zpracováváme: K účasti v Soutěži musíte se společností sdílet své křestní jméno a příjmení, věk, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, pokud svůj příspěvek nasdílíte na sociálních sítích, pak také svou přezdívku v síti Facebook, Twitter, Instagram nebo YouTube a dále také obrázky/videozáznamy vlastnoručně vyrobeného nebo upraveného Toy-Con ovladače, které tvoří váš soutěžní příspěvek.
 2. K čemu jsou informace používány – účely zpracování:

2.1.             Shromažďujeme a zpracováváme informace za účelem umožnění, organizace a správy vaší účasti v Soutěži. Vaši e-mailovou adresu potřebujeme, abychom vám mohli zasílat oznámení ohledně vaší účasti v Soutěži. Poštovní adresy finalistů, místních vítězů a evropských vítězů používáme při odesílání cen. Právním základem pro systém zpracovávání údajů zmíněný zde v Sekci 2.1 je splnění a zpracování Soutěže (Čl. 6, § 1 (b) ONOOÚ).

2.2.             Křestní jména a první písmena příjmení finalistů, místních vítězů a evropských vítězů spolu s jejich městy a přezdívkami mohou být zveřejněna na webových stránkách společnosti Nintendo a/nebo na oficiálních účtech společnosti v sítích Facebook, Instagram a Twitter nebo na oficiálních Nintendo YouTube kanálech. Právním základem pro tento systém zpracovávání údajů je Čl. 6, § 1 (f) ONOOÚ. Máme oprávněný zájem na oznámení finalistů a vítězů a prokázání vydání cen. Vy máte právo kdykoliv takovéto zpracovávání údajů odmítnout z důvodů specifických pro vaši situaci. Pokud chcete tohoto práva využít, můžete nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím kontaktních informací zveřejněných v Sekci 7 těchto zásad ochrany soukromí.

 1. Komunikace s uživatelem: Když společnosti Nintendo pošlete e-mail nebo jiný druh zprávy, tuto zprávu použijeme ke zpracování vašich dotazů a reakci na vaše žádosti. Právním základem pro tento systém zpracovávání údajů je provedení služby, o kterou žádáte (Čl. 6, § 1 (b) ONOOÚ).
 2. Kdo má přístup k informacím:

4.1.             V případě, že vyhrajete, předáme vaše jméno a poštovní adresu našemu dopravci, aby vám mohl doručit vaši cenu. Právním základem pro tento systém zpracování údajů je doručení vaší ceny a splnění účelu soutěže (Čl. 6, § 1 (b) ONOOÚ).

4.2.             V souladu s příslušnými požadavky na ochranu osobních údajů může společnost Nintendo používat zpracovatele údajů třetích stran a sdílet vaše osobní údaje s takovými zpracovateli třetích stran, kteří budou jménem společnosti Nintendo jednat v zájmu provedení služeb spojených se Soutěží. Pokud se zpracovatel třetí strany nachází mimo území Evropské unie, respektive mimo území Evropského hospodářského prostoru, nachází se tento zpracovatel buď ve státě, o kterém Evropská komise rozhodla, že zaručuje adekvátní úroveň ochrany údajů, či ve státě, kde odpovídající opatření zajišťující adekvátní úroveň ochrany údajů poskytují standardní klauzule o ochraně údajů osvojené Evropskou komisí, ke kterým se společnost Nintendo a zpracovatel údajů třetí strany přihlásili.

 1. Doba úschovy: Vaše informace si ponecháme pouze po dobu nutnou ke splnění účelů Soutěže nebo – v případech, kde zákon umožňuje delší dobu úschovy a retence – po dobu úschovy a retence danou zákonem. Poté budou vaše osobní údaje vymazány. Jmenovitě pokud využijete svého práva odmítnout zpracování vašich osobních údajů, obratem vymažeme vaše údaje, které jsme zpracovali za účelem, proti kterému jste se ohradili, pokud nebude k jejich zachování a zpracování existovat jiný právní důvod nebo pokud po nás odpovídající zákon nebude vyžadovat jejich úschovu.
 2. Vaše práva podle ONOOÚ: Jmenovitě a bez omezení máte podle příslušného evropského zákona pro ochranu osobních údajů následující práva:
 • Právo přístupu: Máte právo získat od nás informace o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a také máte právo kdykoliv získat přístup k vašim osobním údajům, které uchováváme. Pokud chcete tohoto práva využít, můžete nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím kontaktních informací uvedených v Sekci 7 těchto zásad ochrany soukromí.
 • Právo na úpravu osobních údajů: Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, využijeme vhodných prostředků k tomu, aby vaše údaje odpovídaly skutečnosti a zůstaly aktualizované pro účely, za kterými jsme je shromáždili. Pokud jsou vaše osobní údaje chybné nebo nekompletní, máte právo dosáhnout jejich úpravy. Pokud chcete tohoto práva využít, můžete nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím kontaktních informací uvedených v Sekci 7 těchto zásad ochrany soukromí.
 • Právo na smazání osobních údajů nebo právo na omezení zpracovávání: Máte právo dosáhnout smazání vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracovávání. Pokud chcete tohoto práva využít, můžete nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím kontaktních informací uvedených v Sekci 7 těchto zásad ochrany soukromí.
 • Právo na přenos údajů: Máte právo obdržet osobní údaje, které se týkají vaší osoby a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a počítačem dekódovatelném formátu nebo tyto údaje převést na jiného správce. Pokud chcete tohoto práva využít, můžete nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím kontaktních informací uvedených v Sekci 7 těchto zásad ochrany soukromí.
 • Právo sporu: Máte právo odmítnout zpracování vašich osobních údajů právě tak, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany soukromí.
 • Právo podat stížnost kontrolnímu orgánu: Máte právo podat stížnost kontrolnímu orgánu pro ochranu údajů nacházejícímu se na území Evropské unie. Máte možnost kontaktovat Hesenský kontrolní orgán pro ochranu údajů.
 1. Kontakt a referent pro ochranu údajů: Pokud máte dotaz ohledně těchto zásad ochrany soukromí či způsobů, jakými společnost Nintendo zpracovává vaše údaje, nebo pokud chcete využít jakékoliv z práv zajištěných ONOOÚ, obraťte se prosím na: Nintendo of Europe GmbH, Attn.: Legal Department, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt nad Mohanem, Německo, nebo prostřednictvím e-mailu na privacyinquiry.noe@.nintendo.de. Máte také možnost se obrátit na referenta pro ochranu údajů společnosti Nintendo: Nintendo of Europe GmbH, Attn.: Legal Department, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt nad Mohanem, Německo, nebo prostřednictvím e-mailu na dataprotectionofficer@nintendo.de.

Zásady ochrany soukromí pro místní soutěže v Distributorských zemích

Zásady ochrany soukromí této místní soutěže (dále jen “zásady ochrany soukromí”) se na vás vztahují, pokud jste občanem jedné z Distributorských zemí (viz Sekce 1 smluvních podmínek) a účastníte se místní soutěže v rámci soutěže Nintendo Labo Creators Contest Europe (dále jen „místní soutěž“) organizované příslušným distributorem společnosti Nintendo ve vaší zemi, jehož lze nalézt na webových stránkách support.nintendo.com po zvolení vaší země (dále jen „Organizátor“ nebo „my“). Organizátor je správcem v kontextu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 – „ONOOÚ“). Organizátor respektuje vaše právo na soukromí a uvědomuje si důležitost ochrany vašich osobních údajů.

 1. Jaké informace shromažďujeme a zpracováváme: K účasti v místní soutěži musíte se společností sdílet své křestní jméno a příjmení, věk, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, pokud svůj příspěvek nasdílíte na sociálních sítích, pak také svou přezdívku v síti Facebook, Twitter, Instagram nebo YouTube a dále také obrázky/videozáznamy vlastnoručně vyrobeného nebo upraveného Toy-Con ovladače, které tvoří váš soutěžní příspěvek.
 2. K čemu jsou informace používány – účely zpracování:

2.1.             Shromažďujeme a zpracováváme informace za účelem umožnění, organizace a správy vaší účasti v místní soutěži. Vaši e-mailovou adresu potřebujeme, abychom vám mohli zasílat oznámení ohledně vaší účasti v místní soutěži. Poštovní adresy finalistů, místních vítězů a evropských vítězů používáme při odesílání cen. Právním základem pro systém zpracovávání údajů zmíněný zde v Sekci 2.1 je splnění a zpracování Soutěže (Čl. 6, § 1 (b) ONOOÚ).

2.2.             Křestní jména a první písmena příjmení finalistů a místních vítězů spolu s jejich městy a přezdívkami mohou být zveřejněna na webových stránkách Organizátora a/nebo na jeho oficiálních účtech v sítích Facebook, Instagram a Twitter nebo na jeho oficiálních YouTube kanálech. Právním základem pro tento systém zpracovávání údajů je Čl. 6, § 1 (f) ONOOÚ. Máme oprávněný zájem na oznámení finalistů a vítězů a prokázání vydání cen. Vy máte právo kdykoliv takovéto zpracovávání údajů odmítnout z důvodů specifických pro vaši situaci. Pokud chcete tohoto práva využít, můžete nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím kontaktních informací zveřejněných v Sekci 7 těchto zásad ochrany soukromí.

 1. Komunikace s uživatelem: Když Organizátorovi pošlete e-mail nebo jiný druh zprávy, tuto zprávu použijeme ke zpracování vašich dotazů a reakci na vaše žádosti. Právním základem pro tento systém zpracovávání údajů je provedení služby, o kterou žádáte (Čl. 6, § 1 (b) ONOOÚ).
 2. Kdo má přístup k informacím:

4.1.             Místní vítězové místní soutěže (dále „místní vítězové“) se automaticky účastní evropské soutěže organizované společností Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt nad Mohanem, Německo (dále jen „Nintendo“). Abychom umožnili účast soutěžících v evropské soutěži organizované společností Nintendo, předáme společnosti Nintendo následující informace týkající se místních vítězů: křestní jméno a příjmení, věk, poštovní adresu, e-mailovou adresu místních vítězů, dále jejich přezdívky na sociálních sítích Facebook, Twitter, Instagram a/nebo YouTube a také obrázky/videozáznamy vlastnoručně vyrobených nebo upravených Toy-Con ovladačů, které místní vítězové přihlásili do místní soutěže. Právní základ pro zpracování údajů je umožnění účasti místních vítězů v evropské soutěži (Čl. 6, § 1 (b) ONOOÚ). Zpracování předaných informací týkajících se místních vítězů podléhá zásadám ochrany soukromí společnosti Nintendo pro místní soutěže v Účastnických zemích a evropskou soutěž a společnost Nintendo zpracuje a naloží s osobními údaji místních vítězů v souladu se zásadami ochrany soukromí společnosti Nintendo pro místní soutěže v Účastnických zemích a evropskou soutěž.

4.2.             V případě, že se stanete místním vítězem, předáme vaše jméno a poštovní adresu našemu dopravci, aby vám mohl doručit vaši cenu. Právním základem pro tento systém zpracování údajů je doručení vaší ceny a splnění účelu soutěže (Čl. 6, § 1 (b) ONOOÚ).

4.3.             V souladu s příslušnými požadavky na ochranu osobních údajů může Organizátor používat zpracovatele údajů třetích stran a sdílet vaše osobní údaje s takovými zpracovateli třetích stran, kteří budou jménem Organizátora jednat v zájmu provedení služeb spojených s místní soutěží. Pokud se zpracovatel třetí strany nachází mimo území Evropské unie, respektive mimo území Evropského hospodářského prostoru, nachází se tento zpracovatel buď ve státě, o kterém Evropská komise rozhodla, že zaručuje adekvátní úroveň ochrany údajů, či ve státě, kde odpovídající opatření zajišťující adekvátní úroveň ochrany údajů poskytují standardní klauzule o ochraně údajů osvojené Evropskou komisí, ke kterým se Organizátor a zpracovatel údajů třetí strany přihlásili.

 1. Doba úschovy: Vaše informace si ponecháme pouze po dobu nutnou ke splnění účelů místní soutěže nebo – v případech, kde zákon umožňuje delší dobu úschovy a retence – po dobu úschovy a retence danou zákonem. Poté budou vaše osobní údaje vymazány. Jmenovitě pokud využijete svého práva odmítnout zpracování vašich osobních údajů, obratem vymažeme vaše údaje, které jsme zpracovali za účelem, proti kterému jste se ohradili, pokud nebude k jejich zachování a zpracování existovat jiný právní důvod nebo pokud po nás odpovídající zákon nebude vyžadovat jejich úschovu.
 2. Vaše práva podle ONOOÚ: Jmenovitě a bez omezení máte podle příslušného evropského zákona pro ochranu osobních údajů následující práva:
 • Právo přístupu: Máte právo získat od nás informace o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a také máte právo kdykoliv získat přístup k vašim osobním údajům, které uchováváme. Pokud chcete tohoto práva využít, můžete nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím kontaktních informací uvedených v Sekci 7 těchto zásad ochrany soukromí.
 • Právo na úpravu osobních údajů: Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, využijeme vhodných prostředků k tomu, aby vaše údaje odpovídaly skutečnosti a zůstaly aktualizované pro účely, za kterými jsme je shromáždili. Pokud jsou vaše osobní údaje chybné nebo nekompletní, máte právo dosáhnout jejich úpravy. Pokud chcete tohoto práva využít, můžete nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím kontaktních informací uvedených v Sekci 7 těchto zásad ochrany soukromí.
 • Právo na smazání osobních údajů nebo právo na omezení zpracovávání: Máte právo dosáhnout smazání vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracovávání. Pokud chcete tohoto práva využít, můžete nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím kontaktních informací uvedených v Sekci 7 těchto zásad ochrany soukromí.
 • Právo na přenos údajů: Máte právo obdržet osobní údaje, které se týkají vaší osoby a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a počítačem dekódovatelném formátu nebo tyto údaje převést na jiného správce. Pokud chcete tohoto práva využít, můžete nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím kontaktních informací uvedených v Sekci 7 těchto zásad ochrany soukromí.
 • Právo sporu: Máte právo odmítnout zpracování vašich osobních údajů právě tak, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany soukromí.
 • Právo podat stížnost kontrolnímu orgánu: Máte právo podat stížnost kontrolnímu orgánu pro ochranu údajů nacházejícímu se na území Evropské unie. Máte možnost kontaktovat Hesenský kontrolní orgán pro ochranu údajů.
 1. Kontakt a referent pro ochranu údajů: Pokud máte dotaz ohledně těchto zásad ochrany soukromí či způsobů, jakými Organizátor zpracovává vaše údaje, nebo pokud chcete využít jakékoliv z práv zajištěných ONOOÚ, obraťte se prosím na oficiálního odpovědného místního distributora ve vaší zemi, jehož lze nalézt na webových stránkách support.nintendo.com po zvolení vaší země.
  Máte také možnost se obrátit na referenta pro ochranu údajů pověřeného Organizátorem:
 • Pokud jste obyvatelem Řecka: Kontaktujte prosím info@cdmedia.gr
 • Pokud jste občanem České republiky, Slovenska, Maďarska nebo Polska: Martin Sarkozi, +421 905 228 892, nebo prostřednictvím e-mailové adresy [martin.sarkozi@conquest.sk].
 • Pokud jste občanem Švédska, Dánska, Norska nebo Finska: Bergsala Dataskyddsombud, Box 102 04, 434 23 Kungsbacka, Švédsko.
 • Pokud jste občanem Jihoafrické republiky: Obraťte se prosím na support@nintendo.co.za.