The Legend of Zelda: Phantom Hourglass

Epický příběh z The Legend of Zelda: The Wind Waker pokračuje! Linkovo nové dobrodružství začíná v okamžiku, kdy Link nalezne sám sebe ztraceného a samotného kdesi v neznámém moři. Pomocí intuitivního ovládání prostřednictvím dotekové obrazovky a nových hádanek nabízí The Legend of Zelda: Phantom Hourglass nové výzvy pro fanoušky této série a jednoduše pochopitelné ovládání pro nové hráče. Ale čas ubývá rychle a pouze Přízračné přesýpací hodiny (Phantom Hourglass) mohou opatřit Linkovi minuty, které potřebuje k záchraně.

Mnoho měsíců minulo od té doby, co v The Legend of Zelda: The Wind Waker vypluli Link, Tetra a Tetřina pirátská banda, aby našli novou zemi. O několik měsíců později se na své cestě přes oceán skryjí v husté mlze, ve které objeví tajemnou loď duchů. Tetra se dostane do nebezpečí, když se rozhodne jít sama prozkoumat loď, a Link spadne do oceánu, když se jí pokouší zachránit. Když se vyplaví v bezvědomí na břeh, je probuzen zvukem čarovného hlasu. S pomocí této čarodějky a ostatních spojenců vyrazí na cestu za prozkoumáním neznámých vod, záchranou Tetry a návratem do známých oblastí.

The Legend of Zelda: Phantom Hourglass je ovládána převážně prostřednictvím stylusu. Za použití dotekové obrazovky kontrolují hráči přímo Linkovy pohyby a útoky. Rozmáchlé pohyby spouští Linkovy útoky a ťukání na postavy umožňuje Linkovi promluvit si s nimi. Stylus tak nabízí intuitivnější způsoby hraní hry a otevírá nové možnosti řešení hádanek.

Herní akce se odehrává převážně na dotekové obrazovce, na horní obrazovce je pak zobrazena mapa. Ovšem hráči mohou kontrolovat mapu na dotekové obrazovce a dělat si poznámky za použití stylusu. Poznámky na těchto mapách jsou uloženy pro použití na horní obrazovce během hraní hry. Hráči používají mapu také k určování kurzu pro své lodě. Za použití stylusu nakreslí cestu mezi ostrovy a tak určí kurz lodě. Potom loď bude automaticky sledovat nakreslenou cestu a hráči mohou ovládat lodní děla, aby zamířili na blížící se nepřátele.

V dungeonech mohou hráči použít dotekovou obrazovku k nakreslení trasy bumerangu, poslat ho v letu za roh nebo do jinak nedosažitelných oblastí.

Hraní hry řízené stylusem je nejpřesvědčivějším novým prvkem The Legend of Zelda: Phantom Hourglass. Hráči používají stylu k ovládání Linka, mapování trasy jejich lodí, psaní poznámek do mapy a řešení hádanek nad zemí i v dungeonech. Bezdrátový bojový mód pro dva hráče staví proti sobě jednoho hráče, v roli Linka, proti druhému hráči, který ovládá nepřátele, kteří ho sledují. Link musí nasbírat dostatek “Drahokamů síly” dříve, než ho nepřátelé dopadnout.

Hra nabízí:

  • Díky stylusu je ovládání Linka jednodušší než kdykoli předtím. Ťukáním na obrazovku se Link bude pohybovat, pohybování stylusem kolem něho umožní využití jeho meče atd. Hráči mohou dokonce kreslit cestu pro jeho bumerang a nechat ho doletět k těžko přístupným cílům.
  • Hráči mohou skrýt mapu na horní obrazovce, aby rychle získali reference ze hry, nebo ji spustit na dotekovou obrazovku, aby si udělali poznámky, prostudovali nepřátele nebo určili cestu pro svou loď, zatímco budou obsluhovat děla.
  • Soutěžte s přáteli pomocí lokální bezdrátové sítě. Doprovoďte Linka přes speciální dungeony, aby chytil Triforce, nebo ovládněte síly, které mu vzdorují.